هشدار ضربه ردیاب ماشین رادار

هشدار ضربه ردیاب ماشین رادار ! ماشین شما در هر حالتی که باشد چه در حالت حرکت چه ثابت و پارک شده در صورتی که به هر قسمت ماشین شما ضربه وارد شود مانند تصادف برای شما هشدار ضربه ارسال می شود . سیستم هشدار ضربه ردیاب ماشین رادار بسیار...

خرید جی پی اس خودرو ( روش های خرید )

 خرید جی پی اس خودرویکی از نیاز های امروز برای همه ماشین های شخصی و سازمانی ردیاب های خودرو است در این مقاله قصد این را داریم که پروسه خرید جی پی اس خودرو  را برای شما توضیح دهیم روش خرید جی پی اس خودروشما دارای دو روش خرید هستید :خرید...