ﺗﻤﺪﯾﺪ اﺷﺘﺮاک ردیاب رادار

سپاس از همراهی شما با رادار

سرعت، امنیت و قابل اعتماد بودن، ویژگی‌های بسیار مهمی هستند که رادار به آنها در ارائه خدمات به مشتریانش توجه بسزایی دارد. شما می‌توانید با تهیه هر یک از اشتراک‌‌های زیر، به این خدمات و امکانات دسترسی داشته باشید.

نسخه اپلیکیشن

شش ماهه

بدون تخفیف

190/000 تومان

یک ساله

با تخفیف

380/000 تومان

340/000 تومان

نسخه اپ و وب

یک ساله نسخه وب

بدون تخفیف

380/000 تومان

نسخه اپلیکیشن

شش ماهه

بدون تخفیف

190/000 تومان

یک ساله

با تخفیف

380/000 تومان

340/000 تومان

نسخه اپ و وب

یک ساله نسخه وب

بدون تخفیف

380/000 تومان

سوالات متداول

در نسخه اپ و وب علاوه بر اپلیکیشن، دسترسی به پنل تحت وب نیز فراهم است و میتوان از طریق مرورگر نیز موقعیت و تاریخچه مسیر خودرو را مشاهده کرد. ولی با تهیه اشتراک اپلیکیشن فقط میتوان از امکانات اپلیکیشن استفاده کرد. در نظر داشته باشید امکان دریافت هشدار در پنل تحت وب امکان پذیر نیست.

برای تمدید اشتراک نام و نام خانوادگی سرگروه ( مالک دستگاه)، شماره سرگروه و شماره سریال دستگاه (شماره سریال کد ۸ تا ۱۰ رقمی است که می‌توانید آن را از گزینه تنظیمات و مشخصات دستگاه در نرم افزار مشاهده کنید) مورد نیاز است.

اشتراک تحت وب بیشتر برای سازمان ها و افرادی که میخواهند کنترل چند خودرو را در دسترس داشته باشند مناسب است و از این طریق میتوانند تمام خودروها را در یک نقشه به طور همزمان ببینند.

در صورت عدم تمدید اشتراک دسترسی به نرم افزار قطع میشود و اطلاعات خودرو قابل دریافت نیست.

خیر اشتراک جدید بعد از تمام شدن مهلت اشتراک فعلی تمدید میشود.

در صورت معرفی دوستان به رادار میتوانید اشتراک رایگان هدیه بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر به گرینه معرفی به دوستان در نرم افزار مراجعه کنید.