خوشحالیم که همراهمان هستید ...

صفحه اصلی   »   ﺗﻤﺪﯾﺪ اﺷﺘﺮاک رادار

ﺗﻤﺪﯾﺪ اﺷﺘﺮاک رادار

قطعا می دانید که استفاده از خدمات آنلاین در بستر اینترنت نه فقط در ایران ، بلکه در تمام دنیا مستلزم پرداخت هزینه است. قابلیت های رادار هم به صورت آنلاین ارائه می شود ،در نتیجه باید لطف کنید و اشتراک تهیه کنید تا بتوانیم همچنان به شما خدمت رسانی کنیم. البته اشتراک رادار برای سال اول رایگان است. اینجا سعی کردیم با توجه به نیاز شما طرح های مختلفی آماده کنیم تا گزینه های مختلفی برای انتخاب داشته باشید.

توجه: برای تمدید اشتراک رادار نیازمند شماره 8 تا 10 رقمی سریال هستید. لطفا برای مشاهده این شماره به اپلیکیشن رادار، بخش امکانات و سپس انتخاب خودرو مراجعه فرمایید.

تمدید اشتراک نسخه اپلیکیشن

سه ماهه

50,000 تومان
  • اپلیکیشن
  • کوتاه مدت

شش ماهه

80,000 تومان
  • اپلیکیشن
  • میان مدت

یک ساله

120,000 تومان
  • اپلیکیشن
  • بلند مدت
پیشنهاد ویژه

تمدید اشتراک نسخه اپ و وب سرویس

یک ساله تحت وب

180,000 تومان
  • اپلیکیشن
  • وب سرویس
  • بلند مدت
از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ردﯾﺎب رادار، ﻣﺎ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ و اﺷﺘﺮاک راﯾﮕﺎن ﻫﺪﯾﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ