۱۸ اصل نگهداری از خودرو در تابستان

گرمای تابستان و نور آفتاب می‌تواند به ماشین آسیب بزند. گاهی این آسیب موجب استهلاک خودرو می‌شود. گاهی هم سیستم موتوری ماشین را به هم می‌ریزد. در هر صورت می‌تواند خطرآفرین باشد. چون خرابی خودرو می‌تواند در کنترل آن تأثیر داشته باشد. در واقع، اگر ماشین خوب کار نکند احتمال...