راننده خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟

راننده خوب بودن کار دشواری نیست اما در جامعه امر بسیار مهمی به شمار می‌رود. در واقع برای داشتن جامعه‌ای به دور از تصادفات خیابانی و جاده‌ای ضروری است نگاه تازه‌ای به رانندگی داشته باشیم. زندگی در دنیای امروز، استفاده از خودرو را به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است. موازی...